Overzichtsposters 'Erkende middelen' en nieuwe poster 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen' in sierteelt 2019

1. Overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’

Jaarlijks ontvangen de leden van PCS en W&W een update van de huidige erkende middelen via de overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’. Met deze posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte of plaag kiezen. Op de voorzijde van de posters vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden, telkens met bijhorende doseringen. Aangezien er jaarlijks heel wat actieve stoffen wegvallen t.g.v. de verplichte EU-herregistratiedossiers duiden we sinds dit jaar ook aan welke stoffen op korte of middellange termijn gaan verdwijnen. Op de poster voor de binnenteelten wordt eveneens een theoretische inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en onzichtbaar = persistentie) weergegeven. Daarnaast is er ook info over neveneffecten op nuttigen en resistentie-info, wat de posters tot onmisbare instrumenten maakt bij de zoektocht naar het meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema's.


2. Nieuw: Overzichtsposter 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt'

In het kader van IPM is een teeltstart in proper materiaal en op propere teeltsystemen van essentieel belang. Om dit te realiseren, is het vaak nodig om gebruik te maken van reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Er bestaan echter nergens praktisch bruikbare overzichten van producten of websites met handige zoekdatabases. Daarom brengen we vanaf dit jaar een poster uit met de belangrijkste middelen die in ons land beschikbaar en (voor biociden) erkend zijn. Bij de samenstelling van deze poster werden meer dan 30 firma's betrokken, zowel producenten, toelatingshouders als verdelers. Hiernaast werd ook de website van toegelaten biociden geraadpleegd, evenals de specialisten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit resulteerde in een poster met aan de ene zijde een overzicht van reinigingsmiddelen en aan de andere zijde van ontsmettingsmiddelen. Beide overzichten starten met een keuzemogelijkheid van het te behandelen probleem en het te behandelen object. Als resultaat bekomt men telkens de mogelijke producten met hun werkzame stoffen, de firmanamen van producenten en verdelers en de toepassingswijzen. Belangrijk voor de biociden is ook de aanduiding of het middel behoort tot het vrije of gesloten circuit. Sinds eind 2018 is het voor gebruikers van biociden van het gesloten circuit nl. verplicht om zich jaarlijks te registreren via het online registratiesysteem, en dit telkens tegen 31 december.


Hoe kan je de overzichtsposters 'Erkende middelen' en 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen' ontvangen?
  • PCS- en W&W-leden ontvangen de posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden van het ledengedeelte. Klik hier om als lid met je login de digitale posters te bekijken en meer info te krijgen over het gebruik van de posters.

    Leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem ontvangen later nog via een Actua-bericht een overzicht van de erkende middelen tegen ziekten en plagen in gazon. Klik hier om een overzicht van de Actua-berichten te bekijken.
  • Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar van deze posters bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kan je een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt. Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.


De posters ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’ en ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming' werden samengesteld door PCS in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij, Biobest en Koppert. De poster 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt' werd samengesteld door PCS in samenwerking met producenten, toelatingshouders en verdelers van de producten en de Helpdesk Biociden van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.