Adviesdienst Bemesting:
individuele begeleiding bemesting sierteelt


Als sierteler kan je je inschrijven bij de Adviesdienst Bemesting van het PCS voor individuele begeleiding bemesting op maat van je bedrijf. Je kan onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de CVBB-subsidie.


Waarom individuele begeleiding bemesting aanvragen?

De perceels- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit aan de MAP-meetpunten, stijgende meststoffenprijzen,… siertelers worstelen met veel factoren. Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Voor advies op maat en al je bemestingsgerelateerde vragen kan je terecht bij het PCS. We helpen je met een individuele begeleiding bemesting, met of zonder CVBB-subsidie. Vergeet niet dat je de verplichte stikstofstalen met bijhorend bemestingsadvies sowieso dient te nemen om in orde te zijn met de geldende mestwetgeving. Voor een kleine bijdrage ontvang je degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf.


CVBB en MAP5

In het kader van het flankerend beleid bij MAP 4 werd het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) opgericht. Ook tijdens MAP 5 blijft het CVBB werkzaam. In het vijfde mestactieplan (MAP 5) wordt niet alleen de stikstof-, maar ook de fosforbemesting aan banden gelegd. Klik hier voor meer info. Het CVBB biedt een subsidie individuele bedrijfsbegeleiding aan. Hiervoor kunnen siertelers beroep doen op de Adviesdienst Bemesting van het PCS.


Dienstverlening
 • Je wordt begeleid inzake bemesting met het oog op het behoud of de verbetering van de uiteindelijke plantkwaliteit.
 • Er wordt samen met jou nagegaan waar het interessant is om een bodemstaal te nemen en welke analyse erop kan uitgevoerd worden.
 • Bij de analyseresultaten wordt dan ook een bemestingsadvies op maat van je bedrijf meegestuurd.
 • Tijdens de begeleiding wordt er rekening gehouden met de op dat moment geldende mestwetgeving voor stikstof en fosfor waaraan je je als sierteler moet houden.


Kostprijs

1. Bemestingsadvies met CVBB-subsidie

Het CVBB-pakket bedrijfsbegeleiding bedraagt € 350. Hiervan betaalt de teler minimum € 50 plus de BTW op het totaalbedrag. De CVBB-subsidie bedraagt dus max. € 300 en wordt toegekend als men voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • Het bedrijf vraagt de Individuele Begeleiding Bemesting Sierteelt voor de eerste maal aan.
 • Het bedrijf heeft in één van de voorbije drie jaar een overschrijding van het nitraatresidu gehad in de periode van 1 oktober tot 15 november.
Je krijgt een bedrijfsbegeleiding van min. 2 uur en staalname.
 • Kostprijs staalnames: de reële kostprijs (richtprijs voor profielanalyse van 3 lagen is € 50,00, voor staalnames komen enkel de niet verplichte stalen in aanmerking)
 • Kostprijs werkuren: € 50/uur
 • Voorrijkost per bezoek: € 25

2. Bemestingsadvies zonder CVBB-subsidie

Uiteraard kan je ook zonder in aanmerking te komen voor de CVBB-subsidie terecht bij het PCS voor bemestingsadvies. Vergeet niet dat je de verplichte stikstofstalen met bijhorend bemestingsadvies sowieso moet nemen om in orde te zijn met de geldende mestwetgeving. De begeleiding wordt verrekend aan de hand van de effectief gepresteerde werkuren.
 • Kostprijs staalnames: de reële kostprijs (richtprijs voor profielanalyse van 3 lagen is € 50,00)
 • Kostprijs werkuren: € 50/uur
 • Voorrijkost per bezoek: € 25


Hoe inschrijven?

Schrijf je in via E: dominique.vanhaecke@pcsierteelt.be. Eens je ingeschreven bent, contacteren we je voor een eerste afspraak.


Contact

PCS - CVBB
Dominique Van Haecke
Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen
T: 09 353 94 83 - F: 09 353 94 95
E: dominique.vanhaecke@pcsierteelt.beFolder en website CVBB
Klik hier om de folder ‘CVBB Bedrijfsbegeleiding op maat’ te bekijken.

Klik hier om de website te bekijken.

Filmpje CVBB op PlattelandsTV
Filmpje 'PCS geeft chrysantenteler advies over puntbemesting'

Om het filmpje in een nieuw venster te bekijken, klik hier.
MAP-man
Klik hier voor bemestingstips van de MAP-man.