Adviesdienst Bemesting:
individuele begeleiding bemesting sierteelt


Als sierteler kan je je inschrijven bij de Adviesdienst Bemesting van het PCS voor individuele begeleiding bemesting op maat van je bedrijf. Je kan onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de CVBB-subsidie.


Waarom individuele begeleiding bemesting aanvragen?

De perceels- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit aan de MAP-meetpunten, stijgende meststoffenprijzen,… siertelers worstelen met veel factoren. Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Voor advies op maat en al je bemestingsgerelateerde vragen kan je terecht bij het PCS. We helpen je met een individuele begeleiding bemesting, met of zonder CVBB-subsidie. Vergeet niet dat je de verplichte stikstofstalen met bijhorend bemestingsadvies voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 sowieso dient te nemen om in orde te zijn met de geldende mestwetgeving. Voor een kleine bijdrage ontvang je degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf.


Dienstverlening
 • Je wordt begeleid inzake bemesting met het oog op het behoud of de verbetering van de uiteindelijke plantkwaliteit.
 • Er wordt samen met jou nagegaan waar het interessant is om een bodemstaal te nemen en welke analyse erop kan uitgevoerd worden.
 • Bij de analyseresultaten wordt dan ook een bemestingsadvies op maat van je bedrijf meegestuurd.
 • Tijdens de begeleiding wordt er rekening gehouden met de op dat moment geldende mestwetgeving voor stikstof en fosfor waaraan je je als sierteler moet houden.


Kostprijs

1. Bemestingsadvies met CVBB-subsidie

Het CVBB-pakket bedrijfsbegeleiding bedraagt € 350. Hiervan betaalt de teler minimum € 50 plus de BTW op het totaalbedrag. De CVBB-subsidie bedraagt dus max. € 300 en wordt toegekend als men voldoet aan n van de volgende voorwaarden:
 • Het bedrijf vraagt de Individuele Begeleiding Bemesting Sierteelt voor de eerste maal aan.
 • Het bedrijf heeft in n van de voorbije drie jaar een overschrijding van het nitraatresidu gehad in de periode van 1 oktober tot 15 november.
Je krijgt een bedrijfsbegeleiding van min. 2 uur en staalname.
 • Kostprijs staalnames: de rele kostprijs (richtprijs voor profielanalyse van 3 lagen is € 50,00, voor staalnames komen enkel de niet verplichte stalen in aanmerking)
 • Kostprijs werkuren: € 50/uur
 • Voorrijkost per bezoek: € 25

2. Bemestingsadvies zonder CVBB-subsidie

Uiteraard kan je ook zonder in aanmerking te komen voor de CVBB-subsidie terecht bij het PCS voor bemestingsadvies. Vergeet niet dat je de verplichte stikstofstalen met bijhorend bemestingsadvies sowieso moet nemen om in orde te zijn met de geldende mestwetgeving. De begeleiding wordt verrekend aan de hand van de effectief gepresteerde werkuren.
 • Kostprijs staalnames: de rele kostprijs (richtprijs voor profielanalyse van 3 lagen is € 50,00)
 • Kostprijs werkuren: € 50/uur
 • Voorrijkost per bezoek: € 25


Hoe inschrijven?

Schrijf je in via E: dominique.vanhaecke@pcsierteelt.be. Eens je ingeschreven bent, contacteren we je voor een eerste afspraak.


Contact

Dominique Van Haecke
T: 09 353 94 83
E: dominique.vanhaecke@pcsierteelt.be
ADVIESDIENST
BEMESTING


cornerBodyTxt
Folder en website CVBB
Klik hier om de folder ‘CVBB Bedrijfsbegeleiding op maat’ te bekijken.

Klik hier om de website te bekijken.

Filmpje CVBB op PlattelandsTV
Brochure en poster 'Duurzame bemesting in vollegrondssierteelt'

Hoeveel moet je juist bemesten? Welke meststoffen gebruik je hiervoor best? En hoe beperk je de impact op het milieu? Lees meer...

Deze publicaties kwamen tot stand binnen het project ‘Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit n milieu’. Lees meer...
Filmpje 'PCS geeft chrysantenteler advies over puntbemesting'

Om het filmpje in een nieuw venster te bekijken, klik hier.
MAP-man
Klik hier voor bemestingstips van de MAP-man.