Financiering

1. Structurele sponsors

De financiering van de werkingskosten van het PCS gebeurt zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. Belangrijke toelagen worden verstrekt door de Vlaamse overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Belgische Boerenbond en het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en Groenvoorzieners.


2. Steunende leden PCS en W&W

Verschillende firma's en organisaties zijn steunend lid van PCS en W&W en steunen hiermee enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds de werking van het Waarschuwingssysteem.

Klik hier om een overzicht van de steunende leden van het PCS en W&W te bekijken.

Wens je ook steunend lid te worden? Neem dan contact op met het PCS via info@pcsierteelt.be of 09 353 94 94.
3. Leden PCS en W&W

Ook tal van siertelers en groenvoorzieners zijn lid van PCS of W&W. Dankzij de financiŽle steun uit de sector kunnen we beroep doen op subsidies van de overheid.

Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.