Financiering

De financiering van de werkingskosten van het PCS gebeurt zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. Belangrijke toelagen worden verstrekt door de Vlaamse overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de Belgische Boerenbond, het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en Groenvoorzieners en vrijwillige bijdragen van siertelers.