Informatiefiches eetbare bloemen

Voor het telen en vermarkten van eetbare bloemen is heel wat kennis noodzakelijk, niet alleen teelttechnisch, maar ook op wetgevend vlak. Het verhaal van eetbare bloemen werd van zaad/stek tot plant, bloem, oogst, afzet,… en zelfs tot op het bord onderzocht. De voornaamste resultaten die hieruit voortvloeiden, werden gebundeld in een aantal informatiefiches. Aan de hand van deze fiches kan de opgedane kennis uitgedragen worden naar de sector.Deze fiches werden opgemaakt in het kader van het project 'Eetbare bloemen: sierlijk Ún smakelijk!'. Klik hier voor meer info.