Overzichtsposters 'Erkende middelen in sierteelt 2018'


Jaarlijks ontvangen leden van het PCS een update van de huidige erkende middelen via de overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’. Met deze posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte of plaag kiezen. Op de voorzijde van de posters vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden, telkens met bijhorende doseringen. Op de poster voor de binnenteelten wordt sinds vorig jaar een theoretische inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en onzichtbaar = persistentie) weergegeven. Daarnaast is er ook info over neveneffecten op nuttigen en resistentie-info, wat de posters tot onmisbare instrumenten maakt bij de zoektocht naar het meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema's.


Hoe kan je de overzichtsposters 'Erkende middelen in sierteelt 2018' ontvangen?
  • PCS-leden en W&W-leden ontvangen beide posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden. Klik hier om als lid de digitale poster te bekijken en meer info te krijgen over het gebruik van de posters.

    Leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem ontvangen jaarlijks eveneens een Actua-bericht met een overzicht van de erkende middelen tegen ziekten en plagen in gazon. Klik hier om een overzicht van de Actua-berichten te bekijken.
  • Niet-leden kunnen een gedrukt exemplaar van deze veelgebruikte posters bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kunnen een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt. Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.


De posters ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht 2018’ en ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming 2018’ werden samengesteld door het PCS, in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij, Biobest en Koppert.