Voorlichting

Naast het onderzoek op zich vormt ook de informatiedoorstroming naar de telers toe een belangrijke taak van het Proefcentrum voor Sierteelt. Hieraan wordt tegemoet gekomen door het organiseren van talrijke voorlichtingsactiviteiten op eigen initiatief of in samenwerking.

Zo verleent het PCS traditiegetrouw haar medewerking aan de studiedagen voor azalea, knolbegonia, potplanten, boomkwekerij, potchrysanten en snijbloemen, waar de betrokken onderzoekers telkens toelichting geven bij hun proefresultaten. Bovendien worden in de loop van het jaar diverse opendeurdagen en andere activiteiten georganiseerd.

Het dynamisme op het PCS blijkt zeer duidelijk uit de talrijke aanvragen voor geleide bezoeken vanwege diverse scholen en verenigingen uit de land- en tuinbouwsector. Jaarlijks worden door de onderzoekers van het PCS diverse groepen rondgeleid. Een groot aantal groepen bezoekt het PCS via arrangementen van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ook verschillende binnen- en buitenlandse onderzoekers komen hun licht opsteken op het Proefcentrum voor Sierteelt.

Daarnaast is er op het PCS ook een drukke bedrijvigheid op het domein van de naschoolse vorming. In samenwerking met het AVBS worden het ganse jaar door cursussen georganiseerd omtrent teelttechnieken en computergebruik. Het PCS beschikt hiertoe over didactisch goed uitgeruste zalen, die ook voor tal van andere activiteiten binnen de sector beschikbaar zijn. Het PCS is dan ook de draaischijf voor de diverse activiteiten en initiatieven die vanuit de sierteeltsector worden georganiseerd.

Een belangrijke vorm van kennisoverdracht schuilt ook in de geschreven voorlichting. Om de resultaten van het onderzoek tijdig en op een overzichtelijke manier door te spelen naar de praktijk, verschijnen regelmatig proefverslagen in de vakbladen. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten per sector gebundeld in een jaarverslag, dat op aanvraag voor alle telers beschikbaar is. Telkens wanneer een bepaald onderzoek volledig is afgerond, worden de betreffende resultaten samengebracht in een rapport, dat eveneens op aanvraag te verkrijgen is. Daarnaast publiceert het PCS de resultaten van de verschillende proeven onder beknopte vorm in de publicatie ‘Sierteeltonderzoek in Vlaanderen’, die door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. In samenwerking met deze dienst wordt 4 maal per jaar ook een nieuwsbrief ‘Ge´ntegreerde Bestrijding’ uitgegeven.