Infofiches Kennisplatform Plantenfysiologie:
plantontwikkeling stimuleren met LED's, groeiregulatoren,...


De infofiches van het Kennisplatform Plantenfysiologie helpen siertelers de plantontwikkeling van siergewassen van opkweek tot aflevering bij de consument te optimaliseren met LED's, groeiregulatoren,... met een verbeterde plantkwaliteit als gevolg.

Resultaten van onderzoek en demonstratieproeven uitgevoerd binnen het project 'Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van kwaliteit' worden hierin verwerkt.

1. Bewaring en transport

2. Afharding van weefselteelplanten en stekken
3. Beworteling van stekken onder LED

4. Gebruik van groeiregulatoren

5. Sturen van pigmentatie met LED

6. LED als stuurlicht of groeilicht in de serre


Deze infofiches werden opgemaakt in het kader van het project 'Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van kwaliteit.'. Klik hier voor meer info.

Terug | Print