Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit en milieu

Omwille van een gebrek aan kennis rond de stikstofbehoefte en -opname van sierteeltgewassen wordt er vandaag vaak meer dan voldoende stikstof bemest om tot de beoogde plantkwaliteit te komen. Dit komt meer en meer in conflict met de steeds strenger wordende milieubeperkingen. Daarom focust dit vier jaar durende project op een goede onderbouwing van de stikstofbemestingsadviezen om een duurzame stikstofbemesting, waarbij plantkwaliteit en milieu centraal staan, mogelijk te maken. De volgende kennislacunes zullen behandeld worden:
 • N-behoefte op jaarbasis en in functie van het groeipatroon via gewasopnamecurves.
 • Optimale toepassing van bemesting en de invloed van weersomstandigheden, gewasontwikkeling en voedingstoestand van de bodem op de stikstofopname.
 • Bepaling van het kritisch moment voor bijbemesting via niet-destructieve metingen.
 • De stikstofnalevering van organische bemesting (voor meerjarige teelten).
De kennis die uit dit onderzoek bij pioniersbedrijven zal voortvloeien, zal gebundeld worden tot een innovatief bemestingsadvies, wat dan gevaloriseerd zal worden bij zogenoemde demobedrijven. De doelgroep van dit project is de volledige vollegrondssierteeltsector, gaande van de knolbegonia- en de potchrysantensector tot de boomkwekerijsector (inclusief laanbomen, bosbomen en heesters).
Bemestingsadvies binnen het VLAIO-project ‘Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit ťn milieu’

Klik hier voor meer info over het bemestingsadvies (zie punt 3 bij kostprijs).Infofiches stikstofbemesting - april 2019

Het is belangrijk dat je planten gedurende het hele seizoen de juiste nutriŽnten ter beschikking hebben. De infofiches stikstofbemesting geven je tips om duurzaam te bemesten. Zo kom je te weten hoeveel stikstof je planten opnemen en hoe je ze best kan bemesten. Per type plant kan je een infofiche met tips voor je stikstofbemesting downloaden.

Klik hier om de infofiches te bekijken.Brochure en poster 'Duurzame bemesting in vollegrondssierteelt' - januari 2019

Bemesting is cruciaal voor een optimale plantengroei. Maar hoeveel moet je juist bemesten bij vollegrondssierteelt? Welke meststoffen gebruik je hiervoor best? En hoe beperk je de impact op het milieu? Deze brochure met bijhorende poster biedt een antwoord op deze vragen.

De brochure is beschikbaar op het PCS en kan ook online geraadpleegd worden.
Klik hier om de brochure en poster te bekijken.Filmpje Plattelandspret: Bemesting - februari 2019

Bij de verzorging van de plant is een goed uitgebalanceerde bemesting noodzakelijk. Als planten te weinig of te veel bemest worden, vertonen ze gebreken. Op het PCS wordt onderzoek gedaan naar hoe men correct kan bemesten.
Klik hier om het filmpje te bekijken.
Publicaties in Sierteelt & Groenvoorziening

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in Sierteelt & Groenvoorziening:
Online adviestools van de Bodemkundige Dienst van BelgiŽ te gebruiken bij bodemanalyses
 • BDB-rekenmee: online bemestingsadvies op maat van je bedrijf

  Met BDB-rekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen. BDB-rekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de slag met de ontleding van jouw perceel en puzzel de ideale bemesting in elkaar met de meststoffen die je voorhanden hebt. Geen ontleding van je perceel voorhanden? Probeer dan eerst eens de demoversie uit.


 • CSLIM©: app voor simulatie van langetermijnevolutie van organische koolstofgehalte

  CSLIM© is een webapplicatie van de Bodemkundige Dienst van BelgiŽ die toelaat om de langetermijnevolutie van het organische koolstofgehalte in percelen te schatten. Indien je een standaardgrondontleding door de Bodemkundige Dienst van BelgiŽ hebt laten uitvoeren, kan je met behulp van CSLIM© de evolutie van het organische koolstofgehalte in je perceel simuleren.

Projectgegevens
 • Financiering: Agentschap Innoveren & Ondernemen (LA-traject)
 • Periode: 01/01/2016 – 31/12/2019
 • Partners: PCS, BDB, UGent (Vakgroep Plantaardige Productie)
 • Contactpersoon: Lore Schoeters