PCS ondersteunt duurzaamheid in de sierteelt via Adviesdiensten


Het Proefcentrum voor Sierteelt staat bekend als een laagdrempelig kenniscentrum dat onderzoek, kennisvertaling en oplossingen biedt voor de sierteler en groenvoorziener. Samen met de telers gaan PCS-medewerkers steeds op zoek naar meer duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor de bedrijven. Dankzij nieuwe subsidies van de Vlaamse overheid kan het PCS de sierteeltbedrijven voortaan nog beter ondersteunen in hun transitie naar een meer duurzame toekomst. Hiermee nemen we de opdracht van het VMS over om te werken rond duurzaamheid en certificatie. We kunnen bedrijven adviseren rond de verbetering van milieutechnische en economische duurzaamheid en hen begeleiden naar de verschillende vormen van certificatie.

Telers die concrete stappen naar meer duurzaamheid op hun bedrijf willen ondernemen, kunnen gratis beroep doen op de Adviesdienst Gewasbescherming, de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting en de Adviesdienst Certificatie van het PCS. De adviseurs zullen helpen om een 'sprong' te maken op het bedrijf. Wie daarna nood heeft aan een meer standaard begeleiding of opvolging van het bedrijf kan beroep doen op betalende dienstverlening. Door deze opdracht te integreren binnen het PCS bundelen we de expertise vanuit praktijkonderzoek en onderzoeksprojecten met concrete advisering en begeleiding van bedrijven. We zijn ervan overtuigd de sector op deze manier optimaal te kunnen ondersteunen!


Nieuw Technisch Comité rond duurzaamheid

Om tot een goede vraaggestuurde werking te komen rond duurzaamheid werd een Technisch Comité 'Duurzaamheid' opgericht, dat naast de bestaande, sectorgerichte Technische Comités zal functioneren. Dit comité stuurt de acties aan van de drie Adviesdiensten, die elk op hun manier werken rond de transitie naar een meer duurzame toekomst voor de bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van opleidingen, workshops, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties, alsook advisering op bedrijfsmaat, waarop alle sierteeltbedrijven in Vlaanderen gratis beroep kunnen doen.


Adviesdienst Gewasbescherming

Bedrijven die willen groeien op vlak van een duurzame gewasbescherming, vanuit hun bestaande bestrijdingsstrategie, kunnen gebruikmaken van de diensten van de Adviesdienst Gewasbescherming. Hiertoe zullen adviseurs samen met jou een plan tot verduurzaming binnen een goede IPM-strategie opstellen, op maat van je bedrijf. Dit omvat o.a. optimalisatie van de monitoringsstrategie, opleiding in het herkennen van de voor jouw bedrijf belangrijke plagen, ziekten en nuttigen (ook voor medewerkers), optimalisatie van de bedrijfshygiëne om de plaag- en ziektedruk te beperken, toepassen van biologische bestrijders, duurzame middelenkeuze (neveneffecten, resistentiemanagement, milieubelasting,…), optimalisatie van de toepassingstechniek,... Door de hoge teeltspecificiteit in de sierteelt zal elk plan van aanpak sterk bedrijfsafhankelijk zijn, waardoor wij een plan op maat van je bedrijf garanderen.

Klik hier voor meer info.


Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting

PCS zet reeds enkele jaren in op economische duurzaamheid van sierteeltbedrijven via projecten. Concreet kunnen telers sinds kort ook beroep doen op de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting. Onze adviseur komt langs om kostprijsberekeningen uit te voeren en samen met de teler de rentabiliteit van de teelten en het bedrijf te bekijken en te verhogen, bedrijfsbeslissingen te simuleren en te evalueren, bedrijfseconomisch inzicht te verwerven en strategieën te bedenken om producten beter te vermarkten. Op collectief niveau wordt via telersgroepen de rentabiliteit van bepaalde teelten onderzocht en besproken. De taak van deze Adviesdienst is een transitie te faciliteren naar een meer rendabele toekomst voor de Vlaamse sierteeltbedrijven.

Klik hier voor meer info.


Adviesdienst Certificatie

Als bedrijf is het belangrijk om alle inspanningen die je levert ter verduurzaming van de bedrijfsvoering en het product, ook te borgen door een certificaat. Voor je afnemers en voor de maatschappij is het immers belangrijk dat je dit kan aantonen. Het PCS kan je op weg helpen naar de juiste vorm van certificatie, van eenvoudige Vegaplan Standaard, tot de weg naar hogere certificaten die door meer en meer afzetkanalen vereist worden. We scheppen duidelijkheid om je de juiste keuze te laten maken en geven aan waar je nog inspanningen moet leveren om de sprong vooruit te zetten voor elk specifiek certificaat. Verder helpen we met de valorisatie ervan, zowel op het bedrijf zelf als in de markt.

Klik hier voor meer info.


Contact

Adviesdienst Gewasbescherming: Joachim Audenaert en Bart Haleydt
T: 09 353 94 71 – E: gewasbescherming@pcsierteelt.be

Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting: Dieter Blancquaert
T: 09 353 94 87 – E: dieter.blancquaert@pcsierteelt.be

Adviesdienst Certificatie: Bastiaan Viaene
T: 09 353 94 74 – E: bastiaan.viaene@pcsierteelt.be