Uitbouw van volwaardige Afdeling Groen op PCS stimuleert de vergroening van dichtbebouwd Vlaanderen


Het Proefcentrum voor Sierteelt uit Destelbergen bouwt op vraag van de groensector en met steun van de Vlaamse overheid een volwaardige Afdeling Groen uit. Samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer plantte het PCS op 11 januari 2018 het eerste symbolisch zaadje voor de uitbouw van praktijkonderzoek en kennisuitwisseling voor de professionele groenvoorziener en de verschillende groenactoren in Vlaanderen. Deze sector speelt een belangrijke rol in de inrichting en het onderhoud van de publieke en private groene ruimte en zal zo bijdragen tot een verdere vergroening van ons dichtbebouwd Vlaanderen.

De Vlaamse regering keurde recent de subsidieaanvraag voor ‘Professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving’ goed. Dankzij een jaarlijkse subsidie van € 160.000 gedurende vijf jaar kan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) ondersteuning bieden aan de professionele groensector. Deze middelen vormen een belangrijke verankering van de kennis en expertise die al meer dan 10 jaar worden opgebouwd in tal van specifieke projecten, denk maar aan de optimalisatie van gevelgroen, duurzame bestrijding van ziekten en plagen en het gebruik van alternatieven voor invasieve exoten.

Het PCS krijgt van tuinaannemers en openbare groendiensten reeds lang talrijke vragen rond praktijkonderzoek, demonstraties en praktijkgerichte vorming. Ook bouwpromotoren, architecten en andere openbare diensten worden geconfronteerd met uitdagingen bij de invulling van de groene ruimte. Kwaliteitsvol en aangenaam groen vergt immers een doordachte planning, een degelijke inrichting en een milieuvriendelijk onderhoud. Dit zijn drie factoren waarbij de groenvoorziener op het terrein vaak op concrete vragen botst.

Een degelijk antwoord bieden voor deze sector vereist een structurele aanpak. Het PCS zal ervoor zorgen dat de professionele groenvoorziener voldoende ondersteuning krijgt om duurzaam, innovatief en toekomstgericht te werken binnen een verstedelijkt Vlaanderen. Daarom bouwt het PCS een volwaardige Afdeling Groen uit. Voorlichting en technische ondersteuning van professionele groenvoorzieners is dan ook een natuurlijke verlenging van de praktijkwerking die het Proefcentrum voor Sierteelt al decennialang biedt aan de professionele sierteler.

Via de uitbouw van een Afdeling Groen wil het PCS:
  1. Een brug creŽren tussen onderzoek, beleid, projectontwikkelaars, siertelers en de professionele groenvoorziener door de uitbouw van een lerend netwerk en het vertalen van (fundamentele) onderzoeksresultaten en beleidsregels naar praktische oplossingen die door groenvoorzieners op het terrein toepasbaar zijn.
  2. De groenvoorziening professionaliseren en verduurzamen door technische praktijkkennis aan te leveren rond concrete vragen die zich op het terrein voordoen zoals onkruid-, plaag- en ziektebestrijding en de aanplant van onderhoudsarm groen, met de nadruk op nieuwe milieusparende technieken.
  3. Innovatie stimuleren door onderzoeksvragen en kennis snel uit te wisselen en innovaties zoals gevelgroen en plantcombinaties voor klimaatadaptatie te demonstreren. Samenwerking met overheden, kennisinstellingen, projectontwikkelaars en sectororganisaties verzekert snelle innovatie en promotie van de talrijke voordelen van groen in een bebouwde omgeving.

Door de groensector op deze manier te ondersteunen, zal Vlaanderen op termijn een voortrekkersrol kunnen spelen als regio die er – ondanks de verhoogde bebouwingsgraad – toch in slaagt voldoende groen te voorzien. Met deze groene ruimte zal Vlaanderen zich wapenen tegen de klimaatsverandering en een regio blijven waarin het aangenaam wonen en werken is.Terug | Print