PCS investeert in hightech onderzoeksinfrastructuur voor sierteelt- en groensector

Met 4.770 m≤ innovatieve proefserres en een nieuw groen kantoorgebouw van 700 m≤ zal het Proefcentrum voor Sierteelt de Vlaamse sierteelt- en groensector in de nabije toekomst nog beter kunnen ondersteunen. Dit ambitieus investeringsproject voor hightech onderzoeksinfrastructuur zorgt ervoor dat het PCS een voortrekkersrol kan blijven spelen op het gebied van praktijkonderzoek en voorlichting en hiermee kan bijdragen aan de duurzame toekomst van onze Vlaamse sierteelt en groenvoorziening. Op maandag 3 oktober 2016 werd de start van de nieuwbouw ingeluid en op vrijdag 22 juni 2018 werden de nieuwe proefserres en groene kantoren officieel geopend.
Juni 2018: Proefcentrum voor Sierteelt opent nieuwe proefserres en groene kantoren

In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker werden de nieuwe proefserres en groene kantoren van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen officieel geopend. Tijdens een panelgesprek met de telers werd duidelijk dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuur, goed voor een totale investering van 5,7 miljoen euro, het PCS zal toelaten om de Vlaamse sierteelt- en groensector nog beter te ondersteunen bij een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering. Dit ambitieus investeringsproject werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Landbouwkamer.

Klik hier voor meer info.Mei 2018: afwerking kantoorgebouw en serres

Inmiddels zijn de technieken van het gebouw klaar en worden de laatste schilderwerken en afwerking aan het gebouw verricht. De glaswanden werden geplaatst zodat alles een luchtig geheel vormt. Ondertussen startten ook de omgevingswerken zodat alles tegen de zomer proper afgewerkt kan worden. Er worden zowel een daktuin, een buitengroengevel als een binnengroengevel voorzien. We kijken ernaar uit om erin te trekken. Ook de serres worden verder afgewerkt, de technieken worden verder aangesloten en ook het laatste glas wordt verder geplaatst.April 2018: graafwerken voor afvoerbuis afvalwater, nieuwe balie en afwerking schermdoeken en teeltinstallaties in serre

Het PCS was even moeilijk bereikbaar doordat een nieuwe afvoerbuis voor afvalwater naar de straat werd gelegd. De laatste glaswanden worden geplaatst en ook de nieuwe balie werd geleverd. Ook de binnendeuren en de ingemaakte kasten voor de refter werden geplaatst. In de serres worden de schermdoeken en de teeltinstallaties afgewerkt. De planten voor de verschillende compartimenten werden besteld. In de kleine compartimenten zullen infecties met plagen en ziekten kunnen gebeuren, in de grotere zullen proeven lopen rond alle teeltaspecten.Maart 2018: eerste teelttafels en inrichting watertechnische ruimte in serres, plafond en glazen wanden in kantoor

In de serres werd de bewapening geplaatst voor de laatste betonwerken en moet de aansluiting met de bestaande serres nog afgewerkt worden. In een deel van de compartimenten werden intussen de teelttafels en teeltvoorzieningen geplaatst. De komende periode wordt de watertechnische ruimte ingericht. We plannen een aantal opleidingen voor de medewerkers zodat de technische aansturing van de serres goed zal verlopen. In het gebouw werd inmiddels een groot deel van de plafonds afgewerkt en worden de glazen tussenwanden geplaatst. Er werd een laatste droogzuiging geplaatst om de nieuwe rioleringsbuis tot aan de straat te leggen, daar de aanhoudende regen het grondwater op de site laat stijgen tot een niveau van 60 cm. Daar de nieuwe buis tussen de bestrating en bestaande buizen geplaatst wordt, moeten we afkalving tijdens de graafwerken vermijden.Februari 2018: nieuwe vergaderzaal in kantoorgebouw en serre winddicht

De bouwwerken op het Proefcentrum voor Sierteelt hebben zich intussen ook verplaatst naar het bestaande kantoorgebouw. Daar wordt een nieuwe vergaderzaal gemaakt die plaats moet bieden aan 80 personen voor studiedagen, opleidingen en vergaderingen. Deze zal een goede aanvulling zijn op de bestaande zalen Azalea (40 personen), Roos (20 personen) en Begonia (12 personen) en de computerklas. Hierdoor ontstaat een mooie vergaderaccommodatie voor de vele eigen studiedagen, die ook beschikbaar zal zijn voor alle sectorgerelateerde activiteiten. In het nieuwe gebouw werd inmiddels gevloerd en werden de tussenwanden geplaatst. Nu volgen tal van technische aansluitingen voor klimatisatie, verwarming en verlichting, waarna de plafonds kunnen geplaatst worden. In de serre zal deze maand het laatste glas worden geplaatst om de serre uiteindelijk winddicht te krijgen. In de compartimenten waar de kasstructuur afgewerkt werd, worden de verschillende technische aansluitingen geplaatst. De elektrische aansluitingen worden verder gelegd in de laatste compartimenten.Januari 2018: gepolierde beton als vloer in kantoorgebouw, LED's in serres

Deze week werden een aantal burelen leeggemaakt, zodat de verbindingsgang tussen het oude en het nieuwe gebouw gemaakt kan worden. Deze medewerkers krijgen een tijdelijke werkplaats in de vergaderzalen en in de computerklas. De laatste loodjes, gaat het gezegde, maar we kijken uit naar de verdere afwerking van de nieuwe burelen en de verhuis deze lente. Volgende week wordt de betonvloer gestort en gepolierd en worden de wanden verder afgewerkt. In de serres worden de technieken verder geÔnstalleerd. De laatste aansluiting van de serres aan de bestaande gebouwen wordt nog afgewerkt en de buitendeuren worden geplaatst, zodat de serre eindelijk winddicht zal zijn. De eerste verlichting werd opgehangen. Een belangrijk deel van de onderzoekscompartimenten wordt uitgerust met LED, maar een aantal zullen nog uitgerust worden met de klassieke hogedruknatriumlampen. Daarnaast zal er ook een meerlagenteelt ingericht worden.December 2017: glas, elektriciteitskasten en verwarmingscollectoren in serre, pleisterwerken in kantoor

De serre in aanbouw heeft intussen de eerste sneeuw gezien. Het glas van de serres werd geleverd en de wanden worden geplaatst. Voor de aansluiting naar het bestaande gebouw dient de staalconstructie nog verder afgewerkt te worden alvorens dit volledig gesloten kan worden. Intussen worden ook de technieken, elektriciteitskasten en verwarmingscollectoren verder opgebouwd. In het kantoorgebouw werd de doorgang tussen het nieuwe gebouw en het oude gebouw opengemaakt, zodat er straks een goede verbinding is tussen kantoren en vergaderruimten. Nu de pleisterwerken gestart zijn, begint het er al minder als een werf uit te zien. Na de bezettingswerken zal de vloerverwarming geplaatst worden, zodat er rond de jaarwisseling gevloerd kan worden. Tegelijk zullen een negental boorputten geplaatst worden die de warmtepomp verbinden met warmere ondergrondse lagen voor een energiezuinige verwarming.
November 2017: verluchtingskanalen en warmtepomp in kantoorgebouw, serre klaar voor gevelglas

Het kantoorgebouw in aanbouw is inmiddels een kluwen van leidingen en kanalen geworden. Alle technieken worden dan later weggewerkt in de valse plafonds en de vloer. Vooral de verluchtingskanalen, die de luchtkwaliteit in het gebouw zullen regelen, vormen een hele puzzel, zodat elk lokaal goed bediend wordt. We kozen voor de verwarming van het gebouw voor een warmtepomp die warmte uit de ondergrond opwaardeert en gebruikt voor vloer- en plafondverwarming. Samen met de zeer sterke isolatie zal dit voor een zeer gunstig energiepeil zorgen. In de serres is het wachten op de levering van het gevelglas, zodat deze binnenkort gesloten kunnen worden en de technieken kunnen geplaatst worden.

Oktober 2017: betonvloer serre en technische installaties kantoorgebouw

De verschillende serrecompartimenten hebben verschillende indelingen naargelang de teeltproeven die erin zullen aangelegd worden. Sommige compartimenten hebben goten, sommige roltafels, een aantal zijn vollegrondserres en een aantal hebben betonvloeren waarin flexibel proeven op de grond of op mobiele tafels kunnen geplaatst worden. Nu alle afvoer- en aanvoerleidingen correct geplaatst zijn, worden de betonvloeren in deze compartimenten en in de gangen gestort en gepolierd. Intussen wordt ook de aansluiting naar de bestaande serres afgewerkt, en zodra de beton droog is, kunnen de verdere technieken geplaatst worden. Intussen worden in het kantoorgebouw de technieken elektriciteit, ventilatie en verwarming nu geplaatst. Het was even wachten op de laatste dakisolatie, maar nu kan het dak ook afgewerkt worden.


September 2017: plaatsing irrigatieleidingen en verbinding van bestaande serre met de nieuwbouwserre

In augustus werd gestart met het plaatsen van alle leidingen van en naar de watertechnische ruimte. Om elk serrecompartiment teeltspecifiek te kunnen irrigeren, moeten immers aparte voedingsoplossingen naar elk van de 34 nieuwe compartimenten kunnen worden gebracht. Daarvoor werd in elk compartiment een eigen aparte voorraadput voorzien, plus per teeltgroep een aantal grotere draintanks om het niet gebruikte irrigatiewater op te vangen voor hergebruik. De volledige watertechnische en collectorruimte wordt heringericht, waarbij ondertussen de nodige voorzieningen werden getroffen om de watergiften te blijven garanderen naar de bestaande serres, containervelden en vollegrondsterreinen. Deze week werden de laatste gevels tussen de azaleaserres, de multifunctionele ruimte en de nieuwbouw afgebroken, zodat de bestaande serre fysiek verbonden wordt met de nieuwbouwserre. Nu de aansluiting van de hemelwaterafvoer van de nieuwe serre opnieuw op de voorraadvijver werd aangesloten, kan de watervoorraad opnieuw vlotter op peil gebracht worden.


Augustus 2017: staalconstructie serres rechtgetrokken

Midden juli kwamen de telers uit het bestuur van het PCS al even poolshoogte nemen naar de stand van zaken op de werf. De laatste weken is de meeste activiteit op de PCS-werf verschoven naar de serre. De staalconstructie werd in twee fasen rechtgetrokken, waarna er al snel glas op het dak gelegd kon worden. De verschillende ploegen werkten tijdens het bouwverlof door om de achterstand in te halen. Intussen begint de serre goed vorm te krijgen en wordt alles klaargemaakt voor de betonwerken. De bouwwerken aan het administratieve gebouw liggen op schema, de gevelsteen wordt intussen gemetst en binnenkort wordt de dakbedekking geplaatst. De volgende maanden zullen op beide werven voornamelijk de technieken worden geplaatst. Vooral de aansluiting van de watertechnische installatie op nieuwe en oude serres wordt een precisiewerk.


Juni 2017: nieuwbouw en bestaande gebouw met elkaar verbonden en voorbereidingen voor serre

De afgelopen week werd de verbinding tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw verder uitgewerkt. Hiervoor werd de buitengevel van de refter afgebroken, waardoor de PCS-medewerkers nu koffie- en middagpauze nemen in de Azaleazaal. Deze zaal is tijdens de kantooruren niet meer beschikbaar voor vergaderingen. Tegelijk werden een aantal leidingen voor nutsvoorzieningen tot aan de straat gelegd, waarbij het grote PCS naambord, dat er sinds de bouw in 1987 staat, afgebroken moest worden. De voorbije dagen werd een torenkraan geplaatst en werd alles in gereedheid gebracht voor het plaatsen van de dakgewelven. Eens dit afgerond is, zal vrij snel gestart kunnen worden met de installatie van de verschillende technieken (verwarming, sanitair en elektriciteit). Op de werf van de serre werden, ter voorbereiding van het plaatsen van de stalen kolommen, de schroefankers op alle funderingspunten geplaatst. Waar de vrijstaande kop- en zijgevel komen, werd een betonnen funderingsbalk gegoten, waarna deze langs de buitenzijde voorzien werd van een EPDM-folie.


Mei 2017: putten, leidingen en puntfunderingen voor serres, welfsels voor gebouw

Dankzij het droge weer kon er naarstig verder gebouwd worden op het Proefcentrum voor Sierteelt. In de nieuwe serre werden intussen alle putten, leidingen en 242 puntfunderingen geplaatst. Dankzij een alerte kraanman konden we enkele eendenkuikens redden die in twee meter diepe drainageschachten waren gesukkeld. Voor het gebouw werden de welfsels gelegd en de trap geplaatst, zodat aan de tweede verdieping begonnen kan worden. Tijdens de plaatsing van deze welfsels en het gieten van de beton was het PCS wat moeilijker bereikbaar door de plaatsing van de kraanwagen, waarvoor onze excuses. Indien de hoofdingang geblokkeerd is, kan je steeds oprijden langs de FloraliŽnloods, en via een gravelweg rond de serres rijden tot aan de ingang van het gebouw. Zo blijven we voor iedereen bereikbaar. Intussen startte het proefseizoen volop, zowel op de buitenterreinen als in de overblijvende serres. Heel wat serreproeven konden we bij telers of in de serres van UGent/ILVO aanleggen, waarvoor onze dank. Op deze manier kunnen alle geplande proeven vlot doorgaan.


April 2017: bestaande buizen onder serre in kaart en metselwerken gebouw

De metselwerken aan het gebouw vorderen goed. De muren van het gelijkvloers zijn bijna klaar, er worden vrijwel geen binnenmuren gemetseld omdat de binneninrichting uit gyprocwanden en glaswanden zal worden opgetrokken. Hierdoor behouden we maximale flexibiliteit in de binnenindeling. Intussen werden de ramen aan de oostgevel van het bestaande gebouw al dichtgemaakt, de begoniazaal zal het vanaf nu zonder daglicht moeten stellen. Onder een deel van de oude serres lag een wirwar van aanzuig- en afvoerbuizen naar vijver en containervelden en heel wat kabels. Deze worden allen netjes in kaart gebracht en waar nodig verlegd, zodat ze niet in de weg van de fundering liggen. Inmiddels worden de putten geplaatst die als voorraad dienen voor de verschillende serrecompartimenten, een precisiewerkje om ze tussen de toekomstige funderingspalen te plaatsen. We verwachten nu ook snel vooruitgang te zien aan de serreconstructie.


Maart 2017: grondwerken voor zowel nieuwe serres als gebouw

Inmiddels zijn de serres afgebroken en werd het terrein klaargemaakt voor de opbouw van de nieuwe serres. Een laatste sondering werd uitgevoerd om de exacte fundering in relatie tot de staalbelasting te berekenen. De laatste detailtekeningen werden opgemaakt om een goede aansluiting van nieuwe serres en de oude multifunctionele ruimte en de azaleacompartimenten te verzekeren. Tegelijk worden een aantal voorgestelde technieken uitgemeten in het proefwerk PCS, om hun geschiktheid in de serre te valideren. Ook voor het gebouw werden de grond- en funderingswerken aangevat. Daar de gehele bouwplaats vlakbij een hoogspanningslijn ligt, gelden er speciale veiligheidsmaatregelen en moest de standplaats van de bouwkraan exact uitgemeten worden. We verwachten, eens de fundering gelegd is, een snelle vooruitgang van zowel gebouw als serre.

Februari 2017: sloopwerken serres en afvoer van materiaal voor hergebruik

Wie recent op het PCS kwam, heeft er al heel wat bedrijvigheid gezien. De sinds lang geplande bouwwerken aan de nieuwe serre en kantoren zijn begonnen. Via een maandelijkse update zullen we jullie op de hoogte houden van de verschillende bouwfasen. Na de eerstesteenlegging in oktober 2016 werden de plannen fijngesteld samen met adviesbureau DLV glas en energie en architect Vleeschouwers en doorgesproken met de verschillende aannemers. Er zullen immers twee werven – serre en gebouw – min of meer gelijktijdig lopen. In november 2016 startten de afbraakwerken, waarbij ongeveer 2/3e van de oude serreconstructies werden ontmanteld door een gespecialiseerd sloper. Alle verbindingen met de te behouden serrecompartimenten en het gebouw moesten eerst goed afgedicht worden om de koude en regen buiten te houden. Alle afgebroken materialen werden netjes gescheiden voor hergebruik. Alle staal- en aluminiumelementen kunnen hergebruikt worden in tweedehandsserres, het glas en de kunststofdelen kunnen gerecycleerd worden, enz. Zelfs de betonpaden en -putten werden afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf in de Gentse haven om het te laten breken tot puin met een kleine diameter. Daar we een betonweg omheen de hele serre moeten voorzien, konden we de vrachtwagens gevuld met steenpuin laten terugkeren om dit te gebruiken als onderlaag. Intussen ligt het terrein klaar voor de opbouwfase en zullen de funderingen snel klaar zijn.

Oktober 2016: Proefcentrum voor Sierteelt start met de bouw van innovatieve onderzoeksinfrastructuur


Om de Vlaamse sierteelt- en groensector nog beter te ondersteunen bij een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering, start het PCS te Destelbergen met de bouw van een ambitieus investeringsproject. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer gaven op 3 oktober 2016 het startschot voor deze nieuwbouw. De 4.770 m≤ hightech proefserres en een groen kantoorgebouw van 700 m≤ zullen het PCS toelaten om zijn voortrekkersrol in praktijkonderzoek en voorlichting nog te versterken.

De sierteeltsector is de meest innovatieve sector in de land- en tuinbouw. De moderne sierteler werkt in hoogtechnologische kassen waarin temperatuur, vochtigheid, bemesting en irrigatie volledig computergestuurd zijn. Energiebesparende schermen en groeilampen zorgen voor een sterk verminderde CO2-uitstoot. Opvang van regenwater en hergebruik van het gietwater vermijden milieudruk op de omgeving. Door te investeren in biofilters en rietvelden wordt het laatste afvalwater gezuiverd. Plagen en ziekten worden milieubewust aangepakt met inzet van natuurlijke vijanden, zodat minder met chemische middelen moet ingegrepen worden. De Vlaamse sierteler wil daarmee ver vooruitlopen op de verwachtingen van de maatschappij. Hij is een geŽngageerd ondernemer die vanuit een degelijke teeltkennis een complex en toekomstgericht bedrijf leidt.

Het Proefcentrum voor Sierteelt staat dicht bij deze ondernemers: vragen en uitdagingen uit de bedrijven worden snel opgevangen en kennis uit onderzoek wordt vlot vertaald naar praktische oplossingen voor de sector. Bij het ontwerp van de nieuwe onderzoeksinfrastructuur werd het PCS begeleid door een telerswerkgroep, zodat de nieuwbouwplannen zeer dicht aanleunen bij de noden van de praktijk.

Op maandag 3 oktober 2016 werd de start van de nieuwbouw ingeluid door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer. In aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de sector en het beleid werden de nieuwe bloembakken aan de toekomstige inkom aangeplant.

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Landbouwkamer en eigen reserves kan een totale investering van 5,7 miljoen euro gerealiseerd worden. Hiermee kan het PCS zijn voorbeeldfunctie voor de Vlaamse siertelers en groenvoorzieners versterken. Het PCS wil voorop lopen op de sector door innovatieve en duurzame technieken te demonstreren en ze af te toetsen op hun praktijkwaarde en economische haalbaarheid voor de bedrijven.

De nieuwe proefserres van 4.770 m≤ zullen innovatieve technologieŽn tonen die de nood aan kostbare grondstoffen zoals energie en water reduceren en de uitstoot van milieubelastende stoffen minimaliseren. Proefserres zijn complexer dan standaard teeltserres: de 32 compartimenten hebben een volledig afzonderlijke sturing voor klimaat, scherming, verluchting, belichting, watergift,… In de kleinste compartimenten (36 m≤) bouwen we kennis op rond nieuwe innovatieve technieken om ze klaar te maken voor praktijkschaal. In de middelgrote compartimenten (116 m≤) doen we praktijkgericht onderzoek op grotere schaal, zodat telers de gebruikswaarde kunnen inschatten. In de grootste compartimenten (tot 230 m≤) demonstreren we technieken op nog grotere schaal, vergelijkbaar met wat op bedrijven gebeurt. Hierbij voorzien we maximale stuurbaarheid (individueel aan te sturen compartimenten), repliceerbaarheid (verschillende identieke compartimenten voor vergelijkende proeven) en flexibiliteit (mogelijkheid tot integratie van toekomstige innovatieve technieken). Daarnaast worden ook twee compartimenten ingericht voor meerlagenteelt, waarbij zeer sterk ingezet wordt op energiebesparing door meerdere lagen van de teelt in eenzelfde sterk geÔsoleerd compartiment onder te brengen. Eťn van de compartimenten zal geÔsoleerd worden met hoogwaardig dubbel glas, een ander zal volledig daglichtloos zijn.

In het kantoorgebouw van 700 m≤ worden energiezuinige en ergonomische technieken toegepast en zal de inrichting met veel planten en groen gebeuren. Studies wijzen immers uit dat het gebruik van groen in kantoren een positief effect heeft op de gezondheid en productiviteit van werknemers. Het nieuwe gebouw zal zowel binnen als buiten een groenwand hebben waarmee een mooi groeneffect gecreŽerd wordt op een zeer kleine grondoppervlakte. Dit zal een voorbeeld zijn voor het integreren van groen in zowel kantoorcomplexen als dichtbebouwde stedelijke gebieden.

Door demonstratie van deze vooruitstrevende nieuwe infrastructuur zullen de Vlaamse siertelers en groenvoorzieners gestimuleerd worden om deze innovaties te implementeren in de praktijk. De duurzame en rendabele technieken zullen hen toelaten om hun competitiviteit te versterken en internationaal tot de wereldtop te blijven behoren.

Bron: PlattelandsPret - Eerste steenlegging nieuwbouw PCS (17 oktober 2016)