Naar een efficiŽnt waterbeheer met groenzones


Op 1 januari 2020 ging het Oost-Vlaamse PDPO-project ‘Naar een efficiŽnt waterbeheer met groenzones’ van start. Onder druk van een veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met waterschaarste en -overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan tracht hier op in te zetten door o.a. te streven naar een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en een klimaatbestendig landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen.

Gemeenten hebben echter nood aan ondersteuning bij het ontwerp, aanleg en beheer van groenzones om deze zo kwalitatief en multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt hierop in door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiŽnt ontwerpen en beschikbare technieken voor aanleg en beheer te bundelen en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse gemeenten en hun stakeholders in de keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en -aannemers, siertelers).

Er worden demonstratieve groenzones aangelegd bij o.a. de gemeenten Aalter, Dendermonde en Oudenaarde met verschillende technieken zoals het gebruik van afdekmaterialen, bentoniet, bodemverbeterende middelen met een hoog gehalte aan organische stof en waterpolymeren. Door het aanreiken van tools waarmee gemeenten hun inwoners kunnen sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding gewerkt voor meer groen.

Dit project is een samenwerking tussen het Proefcentrum voor Sierteelt, de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), Velt en het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Daarnaast bieden ook het AVBS, Tuinhier, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Regionaal Landschap Meetjesland inhoudelijk ondersteuning.