Afdeling Groen: professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving

Omdat het belang van duurzaam, innovatief en toekomstgericht groen in het sterk verstedelijkte Vlaanderen steeds groter wordt, hebben zowel tuinaannemers als openbare groendiensten nood aan pragmatische oplossingen voor specifieke problemen op het terrein. Via een thematische aanpak, die voortvloeit uit de expertise die PCS reeds heeft binnen de productiesectoren, creŽert de Afdeling Groen een visie op lange termijn om optimaal te kunnen inspelen op vragen van de professionele groensector en maatschappelijke noden. Concreet zal gewerkt worden rond de thema’s functionaliteit, innovatie, aanleg en onderhoud.

Via de uitbouw van een Afdeling Groen wil het PCS:
1. Een brug creŽren tussen onderzoek, beleid, projectontwikkelaars, siertelers en de professionele groenvoorziener door de uitbouw van een lerend netwerk en het vertalen van (fundamentele) onderzoeksresultaten en beleidsregels naar praktische oplossingen die door groenvoorzieners op het terrein toepasbaar zijn.
2. De groenvoorziening professionaliseren en verduurzamen door technische praktijkkennis aan te leveren rond concrete vragen die zich op het terrein voordoen zoals onkruid-, plaag- en ziektebestrijding en de aanplant van onderhoudsarm groen, met de nadruk op nieuwe milieusparende technieken.
3. Innovatie stimuleren door onderzoeksvragen en kennis snel uit te wisselen en innovaties zoals gevelgroen en plantcombinaties voor klimaatadaptatie te demonstreren. Samenwerking met overheden, kennisinstellingen, projectontwikkelaars en sectororganisaties verzekert snelle innovatie en promotie van de talrijke voordelen van groen in een bebouwde omgeving.

Klik hier om de poster van de Afdeling Groen te bekijken in pdf.
Overzicht lopend onderzoek binnen de Afdeling Groen van het PCS

Klik hier om de onderzoeksthema's van de Afdeling Groen te bekijken.
PlattelandsTV - Tournťe Provinciale: Biodiversiteit - oktober 2019Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Een hoge biodiversiteit in kwekerij of tuin zorgt ervoor dat natuurlijke vijanden van schadelijke organismen in bescherming worden genomen. Met enkele kleine ingrepen in tuin of kwekerij kan het natuurlijk evenwicht geoptimaliseerd worden. Om de professional hierover in te lichten, organiseerden de Afdeling Groen en het Waarschuwingssysteem van het Proefcentrum voor Sierteelt in samenwerking met Hogeschool Gent en met steun van Departement Omgeving en Departement Landbouw hierover een reeks studiedagen.
Projectgegevens
  • Financiering: Vlaamse overheid, Departement Omgeving
  • Periode: 01/01/2018 – 31/12/2022
  • Partners: PCS
  • Contactpersoon: Sandy Adriaenssens, tel. 09 353 94 90


Terug | Print