'PCS Ziekten en Plagen' app: herken zelf waargenomen parasieten en nuttigen
in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen via www.ziektenenplagen.be

Met deze digitale gids herken je als boomteler of groenvoorziener eenvoudig zelf de waargenomen ziekte, plaag of nuttige op boom- en siergewassen met foto’s van schadebeelden en stadia van parasieten en natuurlijke vijanden, gesorteerd per plant en stadium. Met je login kan je als lid van het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem 1.000 extra foto’s, de ontwikkelingscycli, achtergrondinfo en het ideale bestrijdingsmoment van parasieten bekijken. Zo stel je een juiste diagnose, de basis voor een geslaagde gewasbescherming.

Gebruik de gratis app op smartphone, tablet en computer via www.ziektenenplagen.be.


Bekijk ook dit filmpje voor meer info.

Plattelandspret - 14/05/18
Wist je dat je een icoon van deze app op je toestel kan installeren?
Zo kan je de app steeds snel opnieuw openen. Klik hier voor meer info.

Hoe kan je parasieten, nuttigen en schade herkennen via de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app?
Stap 1: Je weet bijvoorbeeld niet welke insect op je Euonymus voorkomt. Stap 2: Je opent de app op je smartphone, tablet of computer via www.ziektenenplagen.be of het geïnstalleerde icoon. Je selecteert via de knop ‘Plant’ in de keuzelijst ‘Euonymus’. Je klikt op het tabblad 'Larve' en ziet foto’s van zowel mogelijke schadelijke als nuttige larven op de plant. Parasieten herken je aan een rood icoon, nuttigen aan een groen icoon.Stap 3: Je herkent aan de hand van de foto’s van het insect en het schadebeeld de stippelmot. Als professional heb je snel en eenvoudig het gevonden insect kunnen benoemen.

Waarom moet je als lid van het Waarschuwingssysteem zeker inloggen in de app?

Leden van het Waarschuwingssysteem kunnen zich met hun W&W-login aanmelden en heel wat extra’s bekijken:

Extra 1: Met een W&W-login zijn 1.000 extra foto’s van parasieten en nuttigen zichtbaar. Zo kan je nog beter vaststellen om welk insect het gaat. Extra 2: De cyclus van de parasiet of nuttige, met bij de parasiet de aanduiding van het ideale bestrijdingsmoment, is raadpleegbaar door leden.
Zo kunnen W&W-leden doelgericht bestrijden, voor schade is aangericht.
Extra 3: W&W-leden krijgen bij een parasiet onder 'Info' een beschrijving van de parasiet, de stadia, het schadebeeld, de cyclus, beheersmaatregelen, bestrijdingsadvies, waardplanten en nuttigen. Bij nuttigen krijgen leden een beschrijving van de nuttige, de stadia, de cyclus en het actieterrein en een overzicht van welke parasieten worden afgedood. Ook dit maakt het voor leden eenvoudiger om te handelen met kennis van zaken.


Wens je een login of een overzicht van de dienstverlening van het Waarschuwingssysteem? Klik hier.
Ben je als lid je login vergeten? Vraag deze aan via info@pcsierteelt.be.


FAQ: veel gestelde vragen over de 'PCS Ziekten en Plagen' app


1. Kan ik de app vinden in de app store?
De 'PCS Ziekten en Plagen' app is sinds 2016 een webgebaseerde app. Deze app wordt dus niet meer aangeboden in de app store. Je kan de app eenvoudig openen door te surfen naar www.ziektenenplagen.be op alle types smartphones, tablets en computers met internet.

2. Kan ik een icoon van de app installeren op mijn toestel?
Je kan het icoon van de app eenvoudig installeren op zowel smartphones, tablets als computers. Zo kan je de app steeds snel opnieuw openen. Klik hier voor meer info.

3. Hoe kan ik een login ontvangen voor de app?
Enkel leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem van het PCS ontvangen een login. Wens je lid te worden? Klik hier voor meer info, onderaan de pagina kan je je lidmaatschap activeren. Ben je als lid je login vergeten? Vraag deze aan via info@pcsierteelt.be.

4. Waar vind ik de functie 'Login’ terug en kan mijn login onthouden worden?
Op het eerste scherm vind je de login-knop terug: dit is de knop met het silhouet van een mannetje. Wanneer men niet ingelogd is, kleurt dit mannetje wit. Na het inloggen kleurt het mannetje groen. Je browser zal je vragen om je login te onthouden, door dit te bevestigen hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Vraagt je browser niet om je login en wachtwoord te onthouden? Stel dit dan in via de instellingen van je browser. Kan je niet vinden hoe je dit doet, ga dit dan na in de helpfunctie van je browser en geef in het zoekvenster 'wachtwoord opslaan' in.

5. Als ik de foto's van een geselecteerde plant bekijk, zie ik heel wat beelden van andere planten. Is er iets fout?
Neen, helemaal niet. Door het ruim sierteeltassortiment is het onmogelijk om voor elke beschadiger op elke plant een foto weer te geven in de database. De meest representatieve foto op een gewas (daarom niet altijd het geselecteerde gewas) werd weerhouden.

6. Als ik een nuttige zoek op de plant, zie ik enkel schadebeelden van parasieten en geen nuttigen. Hoe komt dit?
Als je zoekt via de knop 'Plant', wordt het tabblad 'Schade' getoond. Nuttigen hebben geen schadebeeld, je kan ze dus enkel terugvinden onder de tabbladen 'Ei', 'Larve', 'Pop' en 'Adult'.

7. Wat gebeurt er als ik bij het zoeken op parasiet de knop Nl./Wet. aanduid?
Je gebruikt deze functie om alfabetisch te sorteren op Nederlandse of wetenschappelijke naam. Als je sorteert op wetenschappelijke naam, blijft de Nederlandse naam bovenaan staan.

8. Heb ik een internetverbinding nodig?
Ja, je kan de app niet gebruiken zonder internettoegang. Bij een slecht internetbereik (bv. trage WiFi) is het mogelijk dat beelden traag of niet weergegeven worden.

9. Hoe worden updates uitgevoerd?
Geregeld zal het PCS updates uitvoeren. Daar deze app een webgebaseerde app is, zullen updates automatisch uitgevoerd worden als je de app opent. Zo maak je altijd gebruik van de meest actuele versie.

10. Hoeveel kost de app?
De app is gratis. Leden van het Waarschuwingssysteem kunnen met hun login gebruikmaken van extra functionaliteiten (zie beschrijving boven deze rubriek).


Heb je bijkomende vragen of opmerkingen over de app? Geef deze door via waarschuwingen@pcsierteelt.be.

Updates


Update 2018

In 2018 werd de app uitgebreid met quarantaine organismen. Deze organismen kunnen een bedreiging vormen voor de exportgerichte boomkwekerij. We informeren over de symptomen en geven tips over hoe je ze kan voorkomen en beheersen.


Versie 3.0.0

In 2017 werd de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen uitgebreid met natuurlijke vijanden van plagen. Daardoor kunnen boomtelers en groenvoorzieners bewuster omgaan met nuttige organismen en ze sparen bij gewasbescherming. De natuur zijn werk laten doen bij het bestrijden van schadelijke plagen wordt met de app heel wat gemakkelijker. In deze gebruiksvriendelijke app zijn de natuurlijke vijanden gekoppeld aan plagen en planten. Iconen tonen duidelijk het verschil tussen nuttigen en schadelijke parasieten. Dit maakt het heel gemakkelijk om deze te herkennen.

De ‘PCS Ziekten en Plagen’ app werd uitgebreid met nuttigen binnen het project ‘Online herkennen van nuttige insecten via uitbreiding van de 'PCS Ziekten en Plagen' app’, gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. De uitbreiding is gebaseerd op de Veldgids 'Nuttige insecten & roofmijten, ontwikkeling & kenmerken', samengesteld door HoGent en PCS en uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen. Klik hier om de brochure te bekijken.


Versie 2.0.0

1. De in 2014 gelanceerde ‘PCS Ziekten en Plagen’ app was enkel beschikbaar op een Android-smartphone en werd vanaf 2016 een webgebaseerde app, beschikbaar op alle smartphones, tablets en computers met internet. Sinds 2016 kan je de app niet meer via Google Play, maar in de webbrowser terugvinden. Opgelet: Indien je de vroegere Android-app reeds gebruikte, dien je deze te verwijderen en naar de nieuwe webgebaseerde app te surfen via www.ziektenenplagen.be.

2. De app werd inhoudelijk sterk uitgebreid: alle info van de fiches uit de informatiemap W&W met insecten, mijten, schimmels, bacteriën en virussen en de voormalige online database W&W wordt voor leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem raadpleegbaar in deze applicatie. De ‘PCS Ziekten en Plagen’ app vervangt dus de online database W&W op computer. Wel werden weinig gebruikte functionaliteiten zoals ‘parasiet melden’ uit de vorige app verwijderd.


Versie 1.0.0

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) lanceerde in 2014 de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app voor Android om telers en groenvoorzieners te helpen bij het toepassen van één van de basispijlers van IPM, het waarnemen van ziekten en plagen in het gewas. Door de ontwikkeling van de ‘PCS Ziekten en Plagen’ app kunnen boomtelers en groenvoorzieners zelf ter plaatse opzoeken welke parasieten hun planten beschadigen. Via de app konden waargenomen parasieten gemeld worden aan het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem, waardoor er nog sneller gewaarschuwd kon worden voor opkomende ziekten en plagen. Leden van het systeem bouwden met hun meldingen een historiek op die ze achteraf konden herbekijken.

Gebruiksovereenkomst

Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te bekijken.


We trachten in de app zo uitgebreid mogelijk ziekten, plagen en nuttigen op sierplanten in open lucht op te lijsten, maar toch zijn niet alle plantensoorten, parasieten en nuttigen hier opgenomen. We garanderen niet dat je uitsluitend met deze app steeds een diagnose kan stellen. Soms is staalname of advies van een deskundige nodig. Het PCS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie en mogelijke gevolgen daarvan. Neem bij twijfel over een schadebeeld steeds contact op met waarschuwingen@pcsierteelt.be.


Terug | Print