Waarnemingsnetwerk en het gebruik van feromoonvallen in boomkwekerij en groenvoorziening

Een techniek of methode die gebruikt kan worden om insecten mee te detecteren is het gebruik van diverse vallen in combinatie met feromonen en geurstoffen. In de praktijk kan deze techniek eenvoudig gebruikt worden. Ook al hebt u niet het vermoeden dat een bepaalde aantaster op uw bedrijf aanwezig is, kan een feromoonval toch de aanwezigheid van een bepaald insect verraden en kan u hiervoor extra waakzaam zijn.

Het toepassen van deze techniek verplicht u om bepaalde plagen gerichter op te volgen wat verschillende voordelen heeft voor uw bedrijf. Door met behulp van deze techniek een aantal parasieten waar te nemen op uw bedrijf of in een aanplant kan u heel wat bijleren over beschadigers en kan u de mate van voorkomen in kaart brengen. Door parasieten gerichter op te volgen is een gerichtere beheersing en bestrijding mogelijk. Met deze techniek is het mogelijk om het effect van een bestrijding na te gaan. Tellen van de vallen is een must om deze info eruit te halen. Duidelijk is ook dat het toepassen van deze techniek past in een ge´ntegreerde gewasbescherming (IPM).
Naast het bijhouden van de tellingen op bedrijfsniveau kunnen uw tellingen en inspanningen ook bijdragen aan een ruimer geheel. Indien namelijk vangsten vanop verschillende locaties samengebracht worden, zijn meerdere gegevens beschikbaar, waardoor aantastingen en evoluties op grotere schaal in kaart gebracht kunnen worden. Daarom wordt een Waarnemingsnetwerk opgericht bestaande uit waarnemers die werken met feromoonvallen en die hun tellingen wekelijks doorgeven aan het Waarschuwingssysteem. Op basis van de tellingen in de vallen kunnen waarschuwingsberichten (nauwkeuriger) opgesteld worden. Informatie omtrent de levenscyclus kan beter in kaart gebracht worden. U denkt en werkt mee aan een groter geheel waaruit u zelf leert.

Om de instap op deze techniek voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden wij ook in 2016 de feromonen en de nodige vallen te koop aan op het PCS en krijgt u de nodige informatie rond deze techniek. U kan feromonen en vallen bestellen via het bestelformulier.
Klik hier om het bestelformulier te openen.
Klik hier voor een overzicht van de beschadigers die van belang kunnen zijn op uw bedrijf, om een idee te hebben welke feromonen interessant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Hoe kan u deelnemen aan het netwerk en wat kan u verwachten
  • U bezorgt ons het bestelformulier terug waarop u invult welke parasieten u wenst op te volgen en het materiaal dat u hiervoor wenst. Duid op het formulier aan dat u wenst mee te werken als waarnemer aan het netwerk en maak aanspraak op de gratis vallen. Neem zeker contact op met ons als u hulp wenst bij de keuze, dan bekijken we samen welke opvolging van parasieten er voor u meest interessant kan zijn.
  • Wij bezorgen u bij de levering van de vallen een handleiding om de bestelde vallen en feromonen te monteren. Informatie over het gebruik en de praktische toepassing van de techniek wordt meegegeven alsook fotomateriaal ter herkenning van de parasieten. Een registratieformulier en waarnemingskalender voor het tijdstip van ophangen en vervangen van de feromonen kan u van de website halen.
Klik hier om het registratieformulier en de waarnemingskalender (Pdf-bestand) te openen (enkel voor leden).
  • U start met het ophangen van de vallen en de vallen wekelijks te controleren, dit vanaf en gedurende de aangeduide periode voor opvolging van de parasiet zoals we deze periode meegeven op het registratieformulier en de waarnemingskalender.
  • De controles van de vallen dienen naar eerlijkheid en vertrouwen uitgevoerd te worden en bij twijfel over de vangsten dient u de Waarschuwingsdienst te contacteren.
  • U dient de waarnemingen te registreren op het aangeleverde registratieblad en dit blad wekelijks per mail terug te bezorgen aan de Waarschuwingsdienst, bij voorkeur op maandag.
  • Gedurende het seizoen zorgen wij dat telers onderling worden verwittigd bij vangsten.
  • Na het seizoen evalueren we samen met de waarnemers van het netwerk de techniek en ervaringen, we bekijken de resultaten van meerdere tellingen en de verschillende locaties en leren hier samen uit.

Alvast veel kijk- en leerplezier!