Overzichtsposters 'Erkende middelen in sierteelt 2017'

Voor veel telers en groenvoorzieners is het onduidelijk welk gewasbeschermingsmiddel men het best gebruikt om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden. Daarom helpt het PCS je het juiste middel te kiezen met de jaarlijks vernieuwde overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht'. De twee posters zijn respectievelijk ontwikkeld voor kamer- en sierplantentelers onder bescherming en boom- en sierplantentelers open lucht. Ook groenvoorzieners kunnen informatie uit deze poster halen. De opbouw van de posters laat toe om snel de beste gewasbeschermingsmiddelen te kiezen, rekening houdend met de verschillende aspecten van IPM en wettelijke verplichtingen. Op de posters worden erkende gewasbeschermingsmiddelen per ziekte en plaag opgesomd. Op de voorzijde vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden. Op de poster voor de binnenteelten wordt voor het eerst ook een theoretische inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en onzichtbaar) weergegeven. De beide posters zijn een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het meest geschikte middel.
Hoe kan je de overzichtsposters 'Erkende middelen in sierteelt 2017' ontvangen?

W&W-leden en PCS-leden ontvangen jaarlijks de twee up-to-date posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen een gedrukt exemplaar bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kunnen een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt.

Klik hier om als lid meer info te krijgen over het gebruik van de posters of om de digitale versie te downloaden.De posters ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht 2017 en ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming 2017’ werden samengesteld door het PCS, in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij, Biobest en Koppert.