Bio4safe: gebruik van biostimulanten en innovatieve meetsensoren om water- en nutriëntenverbruik te verminderen
De 2 Zeeën regio staat bekend om haar intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen beogen de waterkwaliteit te beschermen door N- en P-uitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen.

Dit project zet in op het gebruik van biostimulanten, substanties of micro-organismen, die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de plantkwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve meetsensoren, kan het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% verminderd worden, afhankelijk van het gewas.

Vandaag heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de commercialisering van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe ze de effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik zullen meten. De meerderheid van de telers weet verder niet hoe te kiezen voor de meest effectieve biostimulant of hoe meetsensoren te gebruiken.

Met dit project willen we daarom een gestandaardiseerd protocol opstellen voor de beoordeling van biostimulanten en willen we het gebruik van biostimulanten en meetsensoren in de tuinbouw stimuleren. Dit project zal resulteren in data over de effecten van biostimulanten op water- en meststoffenverbruik, zal het gebruik van biostimulanten en innovatieve meetsensoren demonstreren aan telers, producenten van biostimulanten en leveranciers van substraten en meststoffen. Tot slot zal ook gefocust worden op biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten te creëren.Volg Bio4safe op Twitter

Plattelandspret: Biostimulanten in de sierteelt - april 2019


Publicaties

13 oktober 2017: Startvergadering

Op vrijdag 13 oktober 2017 vond op het PCS de startvergadering van het Bio4safe-project plaats. Alle projectpartners waren vertegenwoordigd.


24 november 2017: Tweede Interreg 2 zeeën meeting in Lille met alle partners

Brainstormen over de proeven die volgend jaar opgezet worden met biostimulanten en innovatieve sensoren. PCS is lead partner in dit project.


15 februari 2018: Sla-proef Pôle Légumes Région Nord van start

In Frankrijk (Pôle Légumes Région Nord) ging de allereerste proef voor Bio4safe van start. Een proef met sla werd aangelegd waarbij verschillende biostimulanten zullen getest worden op hun water- en nutriëntengebruik verbeterende eigenschappen. Drie types biostimulantia worden gebruikt en gescoord: zeewierextracten, arbusculaire mycorrhizae en gist derivaten.

5 maart 2018: Surfinia proef PCS van start

Begin maart werd ook op het Proefcentrum voor Sierteelt de eerste proef in het kader van het Bio4safe-project opgestart. Een proef met Surfinia werd aangelegd waarop verschillende biostimulanten zullen getest worden.

19 maart 2018: Eerste proeven proeftuin Zwaagdijk van start

In Nederland (Proeftuin Zwaagdijk) gingen de eerste proeven voor Bio4safe van start. In deze proeven worden de biostimulanten getest op tulp en chrysant.


7 juni 2018: Studiedag Potplanten

Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig op de Studiedag Potplanten, een samenwerking van het Dept. L&V, het PCS en ILVO Plant. Producten van tien biostimulantenfirma's werden er samen met het PCS-project Bio4safe voorgesteld. De presentaties van die dag kan je bovenaan deze pagina terugvinden bij de rubriek publicaties.

12 juli 2018: Proefveldbezoek biostimulanten in de praktijk

Meer dan 50 geïnteresseerde meststoffen- en biostimulantenproducenten, onderzoekers, telers en beleidsmakers waren op 12 juli 2018 aanwezig op het PCS om alle lopende biostimulantenproeven te bezoeken. Pius Floris (PHC) leidde de avond in met een presentatie die ons terugbracht naar de natuur en het belang van myccorhizae. Veel stof tot nadenken over de huidige teeltmethodes.
26 september 2018: stakeholder meeting in Pôle Légumes

Het Bio4safe team had op 26 september 2018 een interessante stakeholdermeeting in Pôle Légumes (Frankrijk). We hielden een interactieve discussie waarbij landbouwers en producenten van biostimulanten vaak een verschillende mening hadden, maar we waren het allemaal eens dat we meer informatie over de efficiëntie van biostimulanten nodig hebben.
11 maart 2019: proef Surfinia met zeewiergebaseerde biostimulanten op PCS

In de week van 11 maart 2019 startten op het PCS proeven in het kader van het Bio4safe-project. Bij Surfinia testen we verschillende zeewiergebaseerde biostimulanten om zo het water- en meststoffengebruik te verminderen.
Projectgegevens

  • Financiering: Interreg 2 Zeeën, Provincie Oost-Vlaanderen
  • Periode: 01/08/2017 – 31/07/2021
  • Partners: PCS, UGent (België), NIAB EMR, Dove Associates (Verenigd Koninkrijk), Pôle Légumes Région Nord, Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (Frankrijk), Proeftuin Zwaagdijk, Stichting Noordzeeboerderij (Nederland)
  • Contactpersoon: Ellen Dams, tel. 09 353 94 86


Terug | Print