NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriŽnten uit drainwater

De regio rond de Noordzee (het zuiden en zuidoosten van Engeland, noorden van Frankrijk, westen van Nederland en BelgiŽ) wordt gekenmerkt door intensieve landbouw. De input van nutriŽnten vanuit het land leidt tot eutrofiŽring van rivieren, meren, estuaria en kustgebieden. De huidige regelgeving en risicobeperkende maatregelen om nutriŽntenverliezen te reduceren zijn onvoldoende om deze onder de biologische streefwaarde te krijgen in de nabije toekomst. In NuReDrain wordt deze gemeenschappelijke territoriale uitdaging samen met het efficiŽnt gebruik van fosfor (P) gecombineerd.

Het project wil een technologie ontwikkelen/uittesten om fosfor (P) en stikstof (N) vast te leggen afkomstig uit landbouwkundige afvalstromen zoals drainagewater en effluenten uit serres. De effectiviteit van P- en N-verwijdering van veel van deze technologieŽn is reeds bewezen op labo- en pilootschaal. Het meeste onderzoek focust ofwel op P-, ofwel op N-verwijdering en minder op de combinatie van een N-verwijderingstechnologie en een P-filter. Vandaar is de hoofddoelstelling van NuReDrain om kennisuitwisseling te stimuleren tussen de verschillende partners (afkomstig uit Duitsland, Denemarken en BelgiŽ), gezamenlijk kosteneffectieve filtertechnologieŽn te ontwikkelen voor de verwijdering van nutriŽnten in verschillende situaties en regio’s, de verwijderde P te hergebruiken voor landbouwkundige doeleinden en uiteindelijk implementatierichtlijnen uit te werken voor de regio rond de Noordzee.

Hierdoor kan de belangrijkste bron van verspreide nutriŽntenverliezen worden beperkt in risicogebieden. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot het duurzaam beheer van aquatische ecosystemen van de regio rond de Noordzee op lange termijn.
Banner NuReDrain

Op studiedagen van het PCS wordt met deze banner het nut van stikstof- en fosforfilters gedemonstreerd.
Klik hier om een pdf van de banner hiernaast te bekijken.NuReDrain test filtersystemen voor verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom - 28 februari 2018Het Europese Interreg-project NuReDrain test bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen een aantal innovatieve filtersystemen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom. Deze filtersystemen moeten algenbloei in onze beken, rivieren en kustgebieden voorkomen. Concreet worden bij PCS een rietveld, een moving bed bio reactor en een fosforfilter getest. Deze filtersystemen kunnen sierteeltbedrijven een oplossing bieden om aan de lozingsnormen in Vlaanderen te voldoen.
Projectgegevens
  • Financiering: Interreg VB North Sea Region programme, Provincie Oost-Vlaanderen
  • Periode: 01/03/2017 – 30/09/2020
  • Partners: PCS, VITO, UGent, Inagro, De Watergroep, KU Leuven (BelgiŽ), KÝbenhavns Universitet, Aarhus University (Denemarken), Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburgischer Ostfriesischer Wasserverband, Universitšt Rostock (Duitsland)
  • Website: www.northsearegion.eu/nuredrain
  • Contactpersoon: Els Pauwels, tel. 09 353 94 88


Terug | Print