Fytotoxweb: hoe veilig zijn de nieuwste middelen op je plantsoorten?


Via Fytotoxweb kan je per plantsoort nagaan welke gewasbeschermingsmiddelen in de afgelopen jaren getest zijn op gewasveiligheid.

Jaarlijks gebeuren er diverse fytotoxiciteits- of gewasveiligheidsproeven op een groot assortiment pot-, perk- en terrasplanten door de onderzoekers van het PCS. Ook bepalen PCS-proeven neveneffecten op nuttigen en efficiŽntie tegen plagen. Door de veelheid aan resultaten die hieruit voortkomt, was het nodig om alles te bundelen in 1 database, Fytotoxweb. Fytotoxweb geeft je concreet de volgende info: de gewasveiligheid van een 60-tal actueel erkende producten op meer dan 150 plantsoorten. Meer bepaald kan je opzoeken welke producten in de proeven schade of remming gaven, welke middelen een spuitresidu achterlieten op het gewas, en sinds 2017 ook neveneffecten op nuttigen†(kies hiervoor het testgewas Hibiscus). Bij al deze proefresultaten wordt ook achtergrondinformatie meegegeven zoals de contactpersoon voor elke proef, de klimaatgegevens van de proef, details over de proefplanten,... Fytotoxweb kan alleen door PCS-leden geraadpleegd worden na het inloggen met hun gebruikersnaam en paswoord. Wens je ook een login te ontvangen? Klik hier voor meer info over het lidmaatschap van het PCS.
Klik op de onderstaande knop om Fytotoxweb te openen,
hou je login van het PCS bij de hand:

Aangezien een proef wordt uitgevoerd binnen 1 specifieke situatie (klimaat, gewasgrootte,...) zijn de resultaten enkel richtinggevend. Het PCS en de betrokken firma's kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website.

Let op: voor het raadplegen van de actuele erkenningen en de correcte gebruiksdoseringen blijft Fytoweb de website bij uitstek. Daar kan je per ziekte/plaag terugvinden welke gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor een bepaalde teeltgroep.