Informatiemap W&W

Alle leden ontvangen jaarlijks een aantal ge´llustreerde informatiefiches die in de ‘Informatiemap Waarschuwingen’ kunnen gebundeld worden. Zowel voor insecten, mijten, schimmels, nuttige organismen, bacteriŰn, aaltjes als virussen worden er fiches uitgebracht. Klik op de tekeningen hiernaast om de reeds verschenen fiches voor deze 4 groepen op te vragen.

Deze fiches zijn vooral gericht op het leren herkennen van parasieten als ei, larve, pop of adult. Daarom wordt ook per stadium alle relevante literatuur verzameld en aangevuld met eigen ervaringen. Eigen fotomateriaal van de verschillende stadia en het schadebeeld worden toegevoegd als visuele ondersteuning.
Verder wordt aan de hand van tekeningen een duidelijke beschrijving van de ontwikkelingscyclus van de parasiet weergegeven. Met een pijl wordt in de cyclus aangeduid in welk stadium de waarschuwingsberichten verstuurd worden. Ook de waardplanten, natuurlijke vijanden en de bestrijding worden vermeld. Voor de bestrijding van de parasiet wordt enkel algemene informatie gegeven. Op de fiches zelf worden geen producten vermeld omdat deze te snel wijzigen. De verdere productinformatie vindt u terug op de waarschuwingsberichten zelf.
Van de nuttige organismen wordt ook hun actieterrein en hun vijanden besproken. Hieronder vindt u een voorbeeld van de informatiefiche van de Beukenbladluis. Klik op de fiche om te vergroten.
De reeds verschenen fiches kunnen afzonderlijk aangekocht worden voor € 3 (incl. 21% BTW) per stuk. Bent/wordt u lid van het Waarschuwingssysteem, dan kan u de fiches tegen de helft van de prijs aankopen!

Klik hier voor bestelling van deze ge´llustreerde fiches.
Inhoud van de informatiefiches W&W in de 'PCS Ziekten en Plagen' app
Kennis van waardplanten is de basis van een geslaagde gewasbescherming. Als je de waardplanten van bepaalde ziekten en plagen kent, ben je al snel een stap verder in het herkennen van beschadigers. Gebruik daarom de 'PCS Ziekten en Plagen' app. Een overzicht van ziekten en plagen per waardplant kan je er gemakkelijk terugvinden. Dit is handig om snel te kunnen zoeken naar een mogelijke aantaster. Deze app is beschikbaar voor iedereen, leden kunnen met hun login de inhoud van de informatiefiches W&W raadplegen en meer foto’s per parasiet bekijken. Klik hier voor meer info over de 'PCS Ziekten en Plagen ' app.